O nas

Dlaczego CISO4U?

Naszym celem jest tworzenie dla Ciebie i Twojej organizacji warunków do:

– zwiększonej kontroli nad środowiskiem IT/OT w tym systemami informacyjnymi;
– kontroli zapewniającej pełną informację zwrotną o stanie systemów informacyjnych;
– zapewnienia pełnego przeglądu na zgodność ze standardami i regulacjami dot. cyberbezpieczeństwa;
– redukcji „powierzchni ataku” , dającą możliwości monitorowania dynamicznych zmian w cyberzagrożeniach;
– zwiększenia „kosztów dla atakującego” tak, żeby „nie opłacało” mu się podejmować „wyzwania”;
– stałego dostępu do aktualnej wiedzy i informacji o zagrożeniach, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie twojej firmy.

O nas

Gdzie działamy?

Europa

Ameryka Południowa

O nas

Zarząd

Jarosław Sordyl

CEO & President

Menadżer cyberbezpieczeństwa z ponad 25 letnim doświadczeniem, konsultant oraz praktyk cyberbezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania cyberbezpieczeństwem
w tym cyberbezpieczeństwem przemysłowym – ICS/OT. Ekspert z zakresu budowy i zarządzania zespołami SOC/CSIRT/CERT. 

Jest członkiem zespołu badawczego w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, afiliowany przy Uniwersytecie we Florencji, we Włoszech.

Doświadczenie zawodowe związane z korporacjami i dużymi firmami: dyrektor cyberbezpieczeństwa w korporacji z sektora elektroenergetycznego (CISO), doradca zarządu międzynarodowej firmy telekomunikacyjnej, szef cyberbezpieczeństwa z sektora transportu (CISO) oraz dyrektor cyberbezpieczeństwa korporacji w sektorze paliwowym (CISO).

Pełnił rolę członka zarządu EE-ISAC (European Energy – Information Sharing Analysis Center). Uczestnik prestiżowego programu „IVLP Cybersecurity Leader” organizowanym przez DHS USA dla liderów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Jest wieloletnim wykładowcą współpracującym z instytucjami akademickimi oraz jednostkami naukowymi. Prelegent na krajowych oraz zagranicznych konferencjach poświęconych cyberbezpieczeństwu.

Legitymuje się wieloma certyfikatami z obszaru cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa. Jest członkiem wielu krajowych i międzynarodowych organizacji branżowych.

dr inż. Andrzej Bartosiewicz

VP Executive, CISO

Doktor informatyk, 27 lat doświadczenia zawodowego w branży IT, ekspert cyberbezpieczeństwa
w obszarze IT oraz systemów automatyki przemysłowej – ICS. Absolwent informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, uzyskał doktorat z informatyki na Politechnice Warszawskiej w 2008 roku.

Jest członkiem Rady Naukowej Centrum Badawczego „Cyberbezpieczeństwo” Politechniki Warszawskiej oraz założycielem stowarzyszenia „CISO #Poland”. 

Doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem cyberbezpieczeństwem uzyskał pracując  dla największych firm polskich i koncernów światowych jako CISO / Dyrektor Rozwoju Biznesu Cybersecurity w międzynarodowym koncernie zbrojeniowym Thales, Dyrektor Działu Bezpieczeństwa Korporacyjnego (CISO) w Grupie Netia, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Ciągłości Biznesowej (CISO) w Polskiej Grupie Energetycznej, Dyrektor Bezpieczeństwa (CISO) w KOMBUD.

Pełnił rolę CEO w  kalifornijskim start-up technologicznym z obszaru cyberbezpieczeństwa – Yonita Inc. Przez 9 lat zarządzał domeną „.PL” jako dyrektor Działu Domen w NASK. Swoją karierę zaczynał w firmie COMARCH, którą opuszczał jako Dyrektor Wykonawczy / Dyrektor Centrum Systemów ERP.

Prowadził liczne projekty międzynarodowe z obszaru cyberbezpieczeństwa na rzecz Komisji Europejskiej na Bałkanach oraz reprezentował Rząd RP w Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU) w Genewie. Przez 4 lata pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Dyrektorów międzynarodowej organizacji CENTR. Legitymuje się certyfikatami bezpieczeństwa i jest członkiem wielu organizacji branżowych. Ekspert w zakresie norm i regulacji międzynardowych w tym: IEC 62443, NIST CSF, NIS2, DORA.

O nas

Nasza misja, wizja i cel

Misja

świadczenie profesjonalnych usług
w obszarze cyberbezpieczeństwa, tworzenie warunków do współpracy oraz budowy wzajemnego zaufania z klientami.

Wizja

bycie liderem w zakresie świadczenia usług cyberbezpieczeństwa oraz wyznaczaniu standardów tych usług.

Cel

stworzenie platformy usług cyberbezpieczeństwa dla organizacji, dostarczanie profesjonalnych usług oraz zapewnienie rozpoznawalności oraz profesjonalnego charakteru organizacji.