Dyrektywa CER DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2022/2557 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie odporności podmiotów krytycznych  Dyrektywa ma na celu: zmniejszenie podatności na zagrożenia i wzmocnienie fizycznej odporności podmiotów krytycznych w Unii...