Zarząd CISO4U P.S.A. mocno angażuje się w działalność edukacyjną oraz badawczą.  Od 2000 r. dr inż. Andrzej Bartosiewicz, VP Executive, jest członkiem Rady Naukowej Centrum Badawczego Cyberbezpieczeństwo i Analiza Danych Politechniki Warszawskiej na której czele stoi...