SecureVisio SOAR

SecureVisio SOAR to specjalistyczne rozwiązanie Security Orchestration, Automation and Response służące do automatyzacji zarządzania i reagowania na incydenty oraz usprawnienia innych procesów zarządzania bezpieczeństwem. SecureVisio SOAR oferuje interaktywny system obsługi incydentów i planowania bezpieczeństwa IT, który łączy aspekty techniczne i biznesowe, wspomagając organizację w realizacji kluczowych zadań i utrzymaniu ciągłości działania krytycznych procesów w organizacji.

Podstawowe własności rozwiązania:

  • Ujednolicenie narzędzi – jedna konsola graficzna zawiera wszystkie narzędzia i informacje potrzebne do wyjaśnienia i obsługi incydentów
  • Zorganizowana praca ludzi – proces zarządzania incydentami (Workflow) odbywa się etapami, zgodnie z obowiązującymi normami (m.in. ISO/IEC 27035)
  • Integracja narzędzi i źródeł danych – Playbooki automatycznie uruchamiają narzędzia i pozyskują dane z zewnętrznych źródeł (m.in. Threat Intelligence, Vulnerability Assessment)
  • Zautomatyzowane reagowanie na incydenty – gotowe reakcje na różnego rodzaju incydenty, w tym usuwanie cyberprzestępców z systemów wewnętrznych

SecureVisio SOAR pomaga organizacjom i SOC w szybkiej i poprawnej obsłudze incydentów bezpieczeństwa, efektywnym kosztowo planowaniu bezpieczeństwa IT i OT, utrzymaniu ciągłości działania krytycznych procesów biznesowych oraz projektowaniu i audytowaniu zabezpieczeń technicznych adekwatnie do wymagań prawa i działalności biznesowej organizacji.