Podsektor Odnawialne Źródła Energii (OZE)

W ostatnich latach obserwujemy ciągły wzrost zaawansowanych cyberzagrożeń oraz ataków skierowanych przeciwko infrastrukturze odnawialnych źródeł energii, w tym farm wiatrowych, paneli fotowoltaicznych i magazynów energii, których celem jest wywołanie zakłóceń w produkcji lub dystrybucji zielonej energii.

Farmy wiatrowe i panele słoneczne oraz towarzyszące im magazyny energii odgrywają coraz ważniejszą rolę w systemach energetycznych, stając się kluczowymi elementami wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Cyberataki, jeśli odnoszą sukces, mogą spowodować przerwy w dostawach energii z tych źródeł lub zakłócić pracę całej sieci dystrybucyjnej. Nowoczesne instalacje OZE są mocno uzależnione od sterowania komputerowego, co zwiększa ich podatność na cyberzagrożenia.

Dlaczego warto wybrać nasze usługi oraz naszych partnerów w sektorze odnawialnych źródeł energii?

Zaawansowane usługi, rozwiązania ochronne, które oferujemy dzięki naszym partnerom, opierają się na najnowszych technikach i rozwiazaniach, chroniąc kluczowe elementy infrastruktury OZE przed aktualnymi, złożonymi cyberzagrożeniami. Chroniąc systemy sterowania i automatyki farm wiatrowych, solarnych oraz magazynów energii, skupiamy się na ochronie podstawowych procesów wytwarzania, magazynowania i dystrybucji „zielonej energii”, rozumiejąc ich kluczowe znaczenie dla rozwoju podsektora odnawialnych źródeł energii w sektorze energii. Zapewniamy kompleksowe i przystępne cenowo rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo i odporność infrastruktury OZE.