Rozwiązania Security Operations Center

SOC jest miejscem gdzie monitorowana jest sieć i systemy informatyczne oraz systemy automatyki przemysłowej z punktu widzenia bezpieczeństwa informacji. SOC jest połączeniem technologii zbierania i analizy informacji przez systemy informatyczne [SIEM] oraz zespołu ludzi, którzy mają odpowiednią wiedzę aby reagować na pojawiające się zagrożenia.

CISO as a Service – zapewnienie specjalistów

CISO4U dostarcza klientom specjalistów, którzy mogą realizować zadania zarówno w zakresie roli CISO, specjalistów Security Operations Center oraz audytorów bezpieczeństwa.  CISO jest to menedżer wysokiego szczebla z wieloletnim praktycznym doświadczeniem w bezpieczeństwie.

Z jakimi problemami

spotykają się obecnie Zarządy firm i szefowie bezpieczeństwa informacji?

Zagrożenia ze strony hakerów


Braki kadrowe


Wymagania regulacji DORA


Wymagana zgodność z NIS2


Wymagana zgodność ze standardami branżowymi


Ochrona prywatności

Cyberbezpieczeństwo, w dzisiejszych czasach, jest bardzo ważnym obszarem związanym z funkcjonowaniem każdego z nas.

Dla firm i organizacji jest to element który wpływa na możliwość prowadzenia działalności. Cyberbezpieczeństwem, ryzykami związanymi z tym obszarem, trzeba zarządzać tak jak całością  organizacji. Co się stanie kiedy pominiemy taki obszar? Koszt przestojów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa informacji i danych, koszty zatrzymanych w wyniku cyberataków procesów produkcji, logistyki i sprzedaży,  przekraczają koszty wdrożenia i utrzymania profesjonalnych zabezpieczeń cyfrowych. Niezależnie od tego, nowe regulacje unijne nakładają na przedsiębiorców całą paletę kar związanych z brakiem zgodności z regulacjami związanymi z bezpieczeństwem: RODO, NIS2, DORA

Jakie główne czynniki wyzwalają potrzebę wdrożenia profesjonalnych usług zarządzania i monitorowania cyberbezpieczeństwa:

 

  • Zależność biznesu od ciągłości działania i dostępności systemów IT
  • Posiadanie systemów automatyki przemysłowej (produkcja, dystrybucja itd.)
  • Wpływ regulacji prawnych – NIS2, DORA, RODO, CRA oraz inne
  • Konieczność zapewnienia zgodności z normami branżowymi
  • Braki kadrowe w zespołach bezpieczeństwa
  • Wyrafinowane ataki na złożone i zmieniające się systemy klienckie
  • Optymalizacja kosztów OPEX v. CAPEX