Projekt budowy oraz utrzymania SOC – Security Operations Center

Koncepcja organizacji i budowy zespołu cyberbezpieczeństwa SOC – Security Operations Center w organizacji, obejmuje opis wybranych zagadnień legislacyjnych oraz analizę
w zakresie cyberbezpieczeństwa dla operatora usług kluczowych, wskazanie optymalnego modelu zespołu SOC, propozycji usług świadczonych przez zespół, jak również rekomendacje dotyczące wyposażenia, składu osobowego, zakresu kompetencji i szkoleń dla zespołu jak również obejmuje propozycję „mapy drogowej” wskazującej na zadania wymagane do realizacji i uzyskania zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie świadczenia usług przez zespół cyberbezpieczeństwa SOC.

Nasze podejście do budowy SOC opiera się na indywidualnym podejściu do potrzeb
i wymagań Państwa organizacji. Współpracujemy z Państwem, aby zrozumieć unikalne zagrożenia, na jakie może być narażona Państwa branża oraz dostosować odpowiednie rozwiązania, które pozwolą osiągnąć celową wydajność i wszechstronną ochronę w organizacji.

Nasi eksperci ds. cyberbezpieczeństwa przygotują strategię budowy SOC, która obejmuje:

  • Analizę ryzyka i audyt bezpieczeństwa: Przeprowadzimy szczegółową analizę Państwa obecnej infrastruktury i systemów, aby zidentyfikować słabe punkty, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla Państwa organizacji.
  • Wybór odpowiedniej architektury SOC: Wspólnie dobierzemy najlepszą architekturę SOC, która będzie spełniać unikalne wymagania Państwa firmy. Czy to wewnętrzny SOC, czy hybrydowy model z zewnętrznymi dostawcami, zadbamy o to, aby zapewnić skuteczne zarządzanie incydentami.
  • Wdrażanie i konfigurację narzędzi: Zapewnimy wdrożenie odpowiednich narzędzi, takich jak SIEM (System Informacji i Zarządzania Zdarzeń), SOAR (System „korealcji” zabezpieczeń, automatyzacji i reagowania) IDS/IPS (Systemy Wykrywania
    i Zapobiegania Włamaniom) czy narzędzia do analizy ruchu sieciowego, które wspierają efektywne monitorowanie i wykrywanie potencjalnych zagrożeń.
  • Szkolenie zespołu SOC: Wspomożemy w szkoleniu Państwa personelu, aby byli w pełni wyposażeni w odpowiednie umiejętności i wiedzę potrzebną do wykrywania
    i reagowania na incydenty bezpieczeństwa.
  • Ciągłe doskonalenie i wsparcie: Jako partner w długotrwałej współpracy, pozostaniemy u boku Państwa organizacji, zapewniając ciągłe doskonalenie, aktualizacje i wsparcie techniczne, aby utrzymać SOC na najwyższym poziomie skuteczności.

Naszym celem jest stworzenie SOC, który będzie działać jako centrum zarządzania incydentami, umożliwiające szybką i skoordynowaną reakcję na wszelkie próby naruszenia bezpieczeństwa. Chcemy, aby Państwa organizacja była w pełni gotowa na przyszłe wyzwania i mogła skupić się na swojej podstawowej działalności, mając pewność, że jej bezpieczeństwo jest w najlepszych rękach.