NASZA OFERTA

CISO as a Service – zapewnienie specjalistów

CISO4U dostarcza klientom ekspertów oraz specjalistów, którzy mogą realizować zadania zarówno w zakresie roli CISO, specjalistów Security Operations Center oraz audytorów bezpieczeństwa.  

Członkowie naszego zespołu posiadają liczne certyfikaty z obszaru cyberbezpieczeństwa, potwierdzające ich wiedzę oraz umiejętności a także legitymują się poświadczeniami bezpieczeństwa osobowego NATO/UE.

CISO jest to menedżer wysokiego szczebla z wieloletnim praktycznym doświadczeniem
w bezpieczeństwie. CISO nadzoruje wszystkie działania zespołu SOC, jest odpowiedzialny za rekrutację i szkolenie, a także ocenę indywidualnych i ogólnych wyników członków zespołu. CISO wkraczają podczas kryzysów, w szczególności służąc jako łącznik między zespołem SOC
a Zarządem bądź organizacjami zewnętrznymi (CSIRT branżowy). CISO odpowiada również za zapewnienie zgodności z regulacjami organizacyjnymi, branżowymi i rządowymi. CISO odgrywa kluczową rolę w ocenie, łagodzeniu i adresowaniu ryzyka, działając w najlepszym interesie firmy, aby ograniczać i eliminować zagrożenia.

Analityk to przede wszystkim osoba zarządzająca incydentem („Incident handler”).

Analitycy monitorują i alarmują o incydentach bezpieczeństwa wykrytych w infrastrukturze, obserwują logi, procesy i systemy oraz stosują zaawansowane techniki do zbieranych i porównywania danych z różnych źródeł (MITRE, Cyber Kill Chain), w celu wykrycia nietypowej aktywności w infrastrukturze.

Ekspert Cyberbezpieczeństwa.

Wysokiej klasy ekspert – analityk bezpieczeństwa, który aktywnie wyszukuje podejrzane zachowania oraz testuje i dokonuje oceny bezpieczeństwa sieci w celu wykrywania zaawansowanych zagrożeń, a także identyfikowania słabych punktów i niewystarczająco chronionych zasobów.

Do tej grupy zaliczamy też takich specjalistów, jak śledczy, audytorzy zgodności oraz architekci cyberbezpieczeństwa.

Nasza oferta

Rozwiązania Security Operations Center


SOC as
a Service – zdalne monitorowanie


CISO as
a Service – zapewnienie specjalistów


Zgodność ze standardem IEC 62443


Zgodność
z dyrektywą NIS2, DORA, CER