Zarządzanie incydentami w systemach informacyjnych

Szkolenie: zarządzanie incydentami w systemach informacyjnych

Czas szkolenia: 6 godzin

Opis szkolenia:

Szkolenie przeznaczone dla menadżerów, osób zarządzających organizacjami, jednostkami OUK, obszarem cyberbezpieczeństwa. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane modele organizacji oraz dobre praktyki zarzadzania incydentami
z wykorzystaniem standardów międzynarodowych oraz sektorowych. Ponadto zostaną przedstawione wybrane cyberataki, taktyki i techniki działania atakujących oraz procedury zarzadzania incydentami podczas takich ataków. 

Szczegółowy zakres szkolenia:

1) Analiza ryzyka i zarzadzanie cyberbezpieczeństwem, zabezpieczenia systemówinformacyjnych

  •    Cyberbezpieczenstwo i ryzyka dla systemów informacyjnych
  •    Zarzadzanie i obsługa incydentów
  • „Dobre praktyki” w organizacji cyberbezpieczeństwa

 

2) Aktywna obrona i budowa odporności na cyberataki

  •    Standardy i procedury zarzadzania incydentami
  •    Ciągłość działania i przywracanie po incydencie
  •    Operator usługi kluczowej – zarzadzanie incydentami i jak to realizować

 

3) Cyberataki na systemy informacyjne i zarzadzanie incydentami

  •    Hakerzy – Taktyki, Techniki, Procedury – cyberataki, cyber „kill chain”, ataki APT
  •    Wybrane ataki na systemy – analiza przypadku
  •    Przeciwdziałanie i zarzadzanie incydentami z perspektywy CISO, CSO, CEO