Wprowadzenie do normy ISO 27001 w wersji 2022

Szkolenie: Wprowadzenie do normy ISO 27001 w wersji 2022

Czas szkolenia: 6 godzin

Opis szkolenia

Szkolenie dla kadry kierowniczej w zakresie wprowadzenia do normy ISO 27001:2022. Adresatem są także pozostałe osoby zaangażowane w projekt budowy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji lub uczestniczące w jego utrzymaniu. 

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia uprawniający do zaliczenia 6 punktów CPE.  

Szczegółowy zakres szkolenia

 • Czym jest System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Znaczenie i cel wdrażania SZBI
 • Korzyści z wdrożenia SZBI
 • Rodzina norm serii ISO 27000
 • Postępowanie z ryzykiem w bezpieczeństwie informacji
 • Rola i zadania najwyższego kierownictwa, zasoby i kompetencje
 • Sposób dokumentowania na potrzeby SZBI
 • Różnice pomiędzy normą 27001:2017 (27001:2013) a normą 27001:2022
 • Sposób przejścia z normy ISO 27001:2017 do wersji ISO 27001:2022 dla podmiotów legitymujących się certyfikatem 
 • Omówienie grup zabezpieczeń:
  • zabezpieczenia organizacyjne – 37 zabezpieczeń (m.in. polityka informacyjna organizacji, korzystanie z usług w chmurze, wykorzystanie aktywów)
  • zabezpieczenia osobowe – 8 zabezpieczeń (m.in. praca zdalna, poufność, nieujawnienie informacji)
  • zabezpieczenia fizyczne – 14 zabezpieczeń (np. nośniki pamięci, monitorowanie bezpieczeństwa, utrzymanie systemów, bezpieczeństwo fizyczne obiektów)
  • zabezpieczenia technologiczne – 44 zabezpieczeń (m.in. uwierzytelnianie, szyfrowanie, zapobieganie wyciekom danych).
 • Omówienie nowych zabezpieczeń występujących w normie ISO 27001:2022 obejmujących:
  • analizę zagrożeń,
  • bezpieczeństwo informacji przy korzystaniu z usług chmurowych,
  • technologie informacyjno-komunikacyjne zapewniające ciągłość działania,
  • monitorowanie bezpieczeństwa fizycznego,
  • zarządzanie konfiguracją,
  • usuwanie informacji,
  • maskowanie danych,
  • zapobieganie wyciekom danych,
  • działania monitorujące,
  • filtrowanie transmisji sieciowej,
  • bezpieczne kodowanie.