Wprowadzenie do normy ISO 27001 w wersji 2017

Szkolenie: Wprowadzenie do normy ISO 27001 w wersji 2017

Czas szkolenia: 6 godzin

Opis szkolenia

Szkolenie dla kadry kierowniczej w zakresie wprowadzenia do normy ISO 27001:2017. Adresatem są także pozostałe osoby zaangażowane w projekt budowy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji lub uczestniczące w jego utrzymaniu. 

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia uprawniający do zaliczenia 6 punktów CPE.  

Szczegółowy zakres szkolenia

 • Czym jest System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Znaczenie i cel wdrażania SZBI
 • Korzyści z wdrożenia SZBI
 • Rodzina norm serii ISO 27000
 • Postępowanie z ryzykiem w bezpieczeństwie informacji
 • Rola i zadania najwyższego kierownictwa, zasoby i kompetencje
 • Sposób dokumentowania na potrzeby SZBI
 • Różnice pomiędzy normą 27001:2017 a normą 27001:2022
 • Sposób przejścia do wersji ISO 27001:2022 dla podmiotów legitymujących się certyfikatem ISO 27001:2017
 • Omówienie podstawowych mechanizmów kontrolnych normy 27001:2017
  • Polityka bezpieczeństwa
  • Organizacja bezpieczeństwa informacji
  • Zarządzanie aktywami
  • Bezpieczeństwo zasobów ludzkich
  • Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
  • Zarządzanie systemami i sieciami
  • Kontrola dostępu
  • Zarządzanie ciągłością działania
  • Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych
  • Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji
  • Zgodność z wymaganiami prawnymi i własnymi standardami