Wprowadzenie do dyrektywy NIS2

Szkolenie: Wprowadzenie do dyrektywy NIS2 – w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii

Czas szkolenia: 4 godziny 

Opis szkolenia

Szkolenie dla kadry kierowniczej w zakresie zmian prawnych i wynikających z nich obowiązków dla przedsiębiorstwa, w tym uwzględnienia wymagań z punktu widzenia ekspansji zagranicznej i wymagań wybranych rynków. Uwzględnienie wymagań prawnych, organizacyjnych (w tym analiza ryzyka i bezpieczeństwo łańcucha dostaw) oraz technicznych.

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia uprawniający do zaliczenia 4 punktów CPE.  

Prowadzący: Jarosław Sordyl

Szczegółowy zakres szkolenia

 • Geneza dyrektywy NIS2.
 • Dlaczego dyrektywa NIS z roku 2016 poniosła porażkę w całej Unii Europejskiej?
 • Implementacja dyrektywy do prawa krajowego w krajach Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski.
 • Proces wdrożenia dyrektywy – harmonogram.
 • Główne wymagania dyrektywy NIS2.
 • Podział na podmioty kluczowe i ważne.
 • Środki zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie wynikające z dyrektywy.
 • Wymogi w zakresie zgłaszania incydentów.
 • NIS2 w kontekście wymagań branżowych.
 • Dyrektywa NIS2 wobec rozporządzenia DORA oraz dyrektywy CER .
 • Kary wynikające z dyrektywy NIS2.