Szkolenia

Zgodność z DORA dla sektora finansowego

Zgodność z DORA dla sektora finansowego

Szkolenie: Zgodność z DORA dla sektora finansowego Czas szkolenia: 5 godzin  Opis szkolenia Adresatem szkolenia są firmy sektora finansowego oraz dostawcy usług ICT podlegający pod przepisy DORA (Digital Operational Resilience Act)  czyli rozporządzenia w sprawie...

Zarządzanie incydentami w systemach informacyjnych

Zarządzanie incydentami w systemach informacyjnych

Szkolenie: zarządzanie incydentami w systemach informacyjnych Czas szkolenia: 6 godzin Opis szkolenia: Szkolenie przeznaczone dla menadżerów, osób zarządzających organizacjami, jednostkami OUK, obszarem cyberbezpieczeństwa. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane...

Wprowadzenie do RODO

Wprowadzenie do RODO

Szkolenie: Wymagania techniczne wynikające z RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  Czas szkolenia: 8 godzin (część prawna 4...

Wprowadzenie do normy ISO 27001 w wersji 2022

Wprowadzenie do normy ISO 27001 w wersji 2022

Szkolenie: Wprowadzenie do normy ISO 27001 w wersji 2022 Czas szkolenia: 6 godzin Opis szkolenia Szkolenie dla kadry kierowniczej w zakresie wprowadzenia do normy ISO 27001:2022. Adresatem są także pozostałe osoby zaangażowane w projekt budowy Systemu Zarządzania...

Wprowadzenie do normy ISO 27001 w wersji 2017

Wprowadzenie do normy ISO 27001 w wersji 2017

Szkolenie: Wprowadzenie do normy ISO 27001 w wersji 2017 Czas szkolenia: 6 godzin Opis szkolenia Szkolenie dla kadry kierowniczej w zakresie wprowadzenia do normy ISO 27001:2017. Adresatem są także pozostałe osoby zaangażowane w projekt budowy Systemu Zarządzania...

Wprowadzenie do normy IEC 62443

Wprowadzenie do normy IEC 62443

Szkolenie: Wprowadzenie do normy IEC 62443 Czas szkolenia: 5 godzin  Opis szkolenia Adresatem szkolenia są firmy posiadające systemy automatyki przemysłowej, w tym podmioty objęte dyrektywą NIS2 (w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu...

Wprowadzenie do dyrektywy NIS2

Wprowadzenie do dyrektywy NIS2

Szkolenie: Wprowadzenie do dyrektywy NIS2 - w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii Czas szkolenia: 4 godziny  Opis szkolenia Szkolenie dla kadry kierowniczej w zakresie zmian prawnych i wynikających z nich...

Cyberbezpieczeństwo ICS dla zespołów IT

Cyberbezpieczeństwo ICS dla zespołów IT

Szkolenie: Cyberbezpieczeństwo ICS – wprowadzenie  Czas szkolenia: 7 godzin  Opis szkolenia Adresatem szkolenia są firmy posiadające systemy automatyki przemysłowej, w tym podmioty objęte dyrektywą NIS2 oraz CER. Adresuje m.in. potrzeby sektorów: energetyka,...